image
1397/04/14 10:31

مروری بر سیستم جامع غواصی سیستم اسنورکلینگ

مروری بر سیستم جامع غواصی سیستم اسنورکلینگ
سیستم اسنورکلینگ فرصت حرکت وتنفس وتماشای دنیای زیرآب رادرحالی که درسطح آب قراردارید ممکن می سازد.ماسک، اسنورکل،کفشهای غواصی،فین هاوکیسه ی توری ازجمله تجهیزات سیستم اسنورکلینگ هستند.ماسک به منزله ی پنجره ای روبه سوی دنیای زیر آب است، بنابراین مناسب بودن وراحتی دوویژگی مهم درانتخاب ماسکی است که واقعابرای شما کاربرد داشته باشد . اسنورکل تنفس درسطح آب درحالی که صورت شما روبه پایین قرار داد ممکن می کندوشما ازیک پستانداردساکن خشکی به یک پستاندارساکن دریاتبدیل خواهید شد. کفش هابرای راحتی شما، به منظوراستفاده از فین ها و همچنین برای حفاظت پاهای شما از خراشیده شدن در حین راه رفتن بر روی سطوح زبر و ناهموار طراحی شده اند. فین ها شما را قادر می سازند که با صرف حداقل مقدار انرژی بتوانید به سمت جلو حرکت کنید و درنهایت ، کیسه ی توری حمل سیستم اسنورکلینگ را اسان کرده و به ان امکان خشک شدن می دهد.
www.tgn diver.ir
TGN0919068057037@

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :